પોર્ન છોડવું

પોર્ન છોડવું રિવોર્ડ ફાઉન્ડેશનવિશ્વભરમાં હજારો લોકોએ પોર્ન છોડવાનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. નિયંત્રણ બહારના તમામ વર્તનની જેમ, આપણા પોતાના વર્તનને નિયંત્રિત કરવામાં અસમર્થ હોવાની શરમ ઘણી વખત સૌથી મુશ્કેલ ભાગ છે. પરંતુ કૃપા કરીને જાણો, તમે ભાંગી નથી. તમે બદલી શકો છો.
રિવાર્ડ ફાઉન્ડેશન તમને રોકવામાં મદદ કરવા માટે ટૂલ્સ માટે સાઇનપોસ્ટ ઓફર કરે છે

પોર્ન છોડવું એ દરેક માટે એક અલગ યાત્રા છે. દરેક મગજ અલગ હોય છે, તેથી છોડવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ વ્યક્તિગત હોય છે. કેટલાકને તે મુશ્કેલ લાગે છે, જ્યારે અન્ય લોકો ફક્ત ઓછામાં ઓછી તકલીફ સાથે રોકવાનું નક્કી કરી શકે છે.

ત્યાં ત્રણ કી પગલાં છે ...

  • પ્રથમ, તમારે ઓળખવું જરૂરી છે કે ત્યાં વર્તમાન અથવા સંભવિત સમસ્યા છે
  • બીજું, તમારે રોકવાની રીત શોધી કાઢવાની જરૂર છે. તેનો અર્થ એ છે કે તમારી બધી પોર્નને છુટકારો મળે છે અને તે લિંક્સને તોડવા માટે.
  • ત્રીજું, તે પોર્ન પર ખર્ચવામાં આવેલા સમય અને પ્રયત્નોને બદલવા માટે તમારા મન, શરીર અને સામાજિક જીવનને મજબૂત બનાવવા માટે વૈકલ્પિક પ્રવૃત્તિઓ શોધવામાં મદદ કરે છે.

પોર્ન છોડવું એ દરેક માટે એક અલગ યાત્રા છે. દરેક મગજ અલગ હોય છે, તેથી છોડવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ વ્યક્તિગત હોય છે. કેટલાકને તે મુશ્કેલ લાગે છે, જ્યારે અન્ય લોકો ફક્ત ઓછામાં ઓછી તકલીફ સાથે રોકવાનું નક્કી કરી શકે છે.

આ વિભાગમાં ઈનામ ફાઉન્ડેશન, અનિવાર્ય ઇન્ટરનેટ પોર્ન ઉપયોગની પકડમાંથી છટકી રહેવાની તાકાત અને નિશ્ચય મેળવવા માટે, અથવા તમારી સંભાળ રાખતા કોઈને સક્ષમ કરવા માટે કેટલાક સાધનો અને અભિગમો રજૂ કરે છે. અમે પ્રારંભથી સમાપ્ત થવા માટે પૂર્ણ છોડતી અશ્લીલ યાત્રાને આવરી લઈએ છીએ. અશ્લીલ મુક્ત ભાવિ બનાવવા અને તેના બદલે વાસ્તવિક જીવનસાથી સાથે સંતોષકારક જીવન જીવન વિકસાવવામાં સારા નસીબ.

પોર્ન સાથે સમસ્યા ઓળખી કેવી રીતે

પુરુષો માટે લૈંગિક કામગીરીનું પરીક્ષણ

પોર્ન વ્યસન ક્યારે શરૂ થાય છે?

ઈન્ટરનેટ પોર્ન વ્યસન સાથે સહાય

મફત પોર્ન જવું

ધ રિવર્ડ ફાઉન્ડેશનના ત્રણ પગલાની પુનઃપ્રાપ્તિ મોડલ.

પુરસ્કાર ફાઉન્ડેશનના ત્રણ ભાગ રોકવાના કાર્યક્રમ

રિવાર્ડ ફાઉન્ડેશન ઉપચારની ઓફર કરતું નથી.

 

unsplash.com ના સેમ્યુઅલ રાયતા દ્વારા ફોટો